SAFE RADIOLOGY ROOM

گروه تولیدی dorso

طراحی ، ساخت و اجرای انواع کابینت MDF و دکوراسیون بیمارستانی ، درب سربی ، دیوار سربی و پارتیشن سربی

جاسازی نمودن کارآمد و صحیح لوازم و وسایل مورد نیاز کارکنان در بیمارستان در فعالیت های روزمره نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و با در نظر گرفتن این موضوع که قفسه بندی بیمارستانی علاوه بر این که  فضای ارزشمند بیمارستان را تمیز و مرتب نشان می دهد و موجب در دسترس بودن وسایل مورد نیاز برای انجام فعالیت های کاری کارکنان به صورت کارآمد می شود .